ជំរុំរដូវក្តៅអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២០


ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាវិស្សមកាលមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាផ្តល់នូវឱកាសដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនូវឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍឱ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើការទំនាក់ទំនងសង្គមនិងបង្កើតមិត្តថ្មីៗនៅក្នុងបរិយាកាសគួរឱ្យរំភើបមួយនេះ។


អូស្ត្រាលី

ស្វែងយល់សិក្សាពីសម្រស់និងវប្បធម៌អឺរ៉ុប

បង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

អភិវឌ្ឍជំនាញភាសា

ជំរុញបន្ថែមនូវពាក្យសុំចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យរបស់សិស្សានុសិស្សអោយកាន់តែរុឹងមាំ

ពង្រឹងបន្ថែមនូវពិន្ទុរបស់សិស្សនុសិស្ស

ចូលរួមសកម្មភាពគួរឱ្យរំភើបនៅអង់គ្លេស

ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរំភើប ទៅកាន់ប្រទេសអូស្រ្តាលី 

 អភិវឌ្ឍជំនាញភាសាអង់គ្លេស

 ពង្រឹងឯករាជ្យភាពនិងការផ្តល់អំណាច

 បង្កើតមិត្តថ្មីពីជុំវិញពិភពលោក

 ស្វែងយល់ពីការរៀនសូត្រឯករាជ្យ

 បង្កើនជំនាញសង្គមរបស់អ្នក

សូមធ្វើការជជែកអំពីវា.....

នៅក្នុងគេហទំព័រនេះយើងបានធ្វើការផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានខ្លីៗ លោកអ្នកប្រហែលជាមានសំណួរមកកាន់យើងខ្ញុំ។

សូមធ្វើការបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមហើយធ្វើការផ្ញើសារ នោះសហការីយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗ ។